fotogaaf
fotogaaf

VOORWAARDEN

 • De foto’s mogen zowel in kleur als zwart/wit genomen zijn.
 • De beelden mogen geen blijk geven van ernstige verstoring van het onderwerp (landschap, flora, fauna, mens, erfgoed). Dit betekent dat ingezonden opnamen van gewassen/bloemen worden gemaakt met respect voor het onderwerp, de locatie van de opname mag niet beschadigd worden omwille van de opname.
 • Er wordt gestreefd naar foto’s die géén specifieke firmanaam of merk op de voorgrond plaatsen !
 • De fotografen respecteren ten allen tijde de geldende gedragsregels en de wettelijke bepalingen, o.m. inzake soortenbescherming, toegankelijkheid van gebieden, privacy. Als de jury vermoedt dat het gefotografeerde onderwerp een onaanvaardbare druk heeft ondervonden omwille van de opname, wordt de fotograaf uitgesloten van deelname.
 • De fotografen zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Ze blijven verantwoordelijk voor de originaliteit van de ingezonden werken. Van het internet gehaalde beelden of delen van beelden worden niet geaccepteerd. Het Algemeen Belgisch Vlasverbond kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van klacht van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het onderwerp of object van het deelnemende werk.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van personen die op de ingezonden beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt bij de fotograaf. Vraag in het kader van de wet van de privacy zeker de toestemming van de mensen die u fotografeert.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van personen die op de ingezonden beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt bij de fotograaf. Vraag in het kader van de wet van de privacy zeker de toestemming van de mensen die u fotografeert.
 • Een professionele jury selecteert de beelden die passen binnen het thema en het geheel van het Huldeboek. De jury zal bestaan uit: een vertegenwoordiger van het ABV, een vertegenwoordiger van het museum ‘Texture’ in Kortrijk, een vertegenwoordiger van uitgeverij Stichting Kunstboek en een vertegenwoordiger van Toerisme Leiestreek. Voorzitter van de jury is Magnum fotograaf Carl De Keyzer. De keuze van de jury is onherroepelijk en hieromtrent wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd. Uiteraard kan een lid van de jury zelf niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • De geselecteerde foto’s zullen gebruikt worden voor het huldeboek dat uitkomt in het najaar van 2020. De voorstelling van het boek zal doorgaan op 21 oktober in de Budascoop te Kortrijk.
 • Er kunnen meerdere foto’s per fotograaf geselecteerd worden die gepubliceerd worden in het boek.
 • De ingezonden foto’s kunnen door het Algemeen Belgisch Vlasverbond ook gebruikt worden in andere communicatie omtrent het boek, publicaties in Vlasberichten, op de websites, in communicatie naar de leden, promotiematerialen, doorgegeven worden aan partners van ABV, .. De naam van de fotograaf zal hierbij steeds vermeld worden.

Blijf op de hoogte van ABV 2020

Contacteer het ABV2020-Team

Neem contact op met het ABV2020-team door te mailen naar admin@abv2020.be. We nemen spoedig contact met u op.